ESA • ENGLISH STUDY AUTOMATION

ESA là phương pháp giảng dạy Anh ngữ tiên tiến

do nhà giáo dục học Jemery Harmer

(tác giả của nhiều bộ giáo trình giảng dạy tiếng Anh nổi tiếng trên thế giới) nghiên cứu và phát triển.
Đối với đội ngũ phát triển, chúng tôi muốn kết hợp phương pháp ESA và nền tảng công nghệ E-Learning để tạo ra GIẢI PHÁP học tiếng anh tốt nhất:

ENGLISH STUDY AUTOMATION

Phương pháp này được ứng dụng theo 3 bước: E, S, A

Engage • Study • Activate

Bước 1: -- Engage Dẫn nhập --
Là dẫn nhập bài học về ngôn ngữ thông qua ngữ cảnh cụ thể nhằm khơi gợi sự tò mò, kích thích mong muốn được khám phá, từ đó giúp người học nhớ rõ được cấu trúc ngôn ngữ một cách tự nhiên và lâu dài.

Bước 2: -- Study Học --
Học viên sẽ được giáo viên hướng dẫn một cách có hệ thống và chính xác những điểm nhấn trong các kỹ năng cụ thể như ngữ pháp, từ vựng và phát âm.

Bước 3: -- Activate Vận dụng --
Là giai đoạn học viên được áp dụng điểm ngôn ngữ này một cách sáng tạo và đa dạng thông qua những tình huống thực tiễn trong cuộc sống.
ĐĂNG KÝ NGAY

Cảm nhận học viên

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi

Câu trả lời

Câu hỏi

Câu trả lời

Câu hỏi

Câu trả lời

Danh sách logo